Leen Bakker Klantenservice
Tel. 03 - 641 85 15
ma t/m vr: 09.00 - 18.00 uur
Neem contact op via contactformulier >

Actievoorwaarden

Bij Leen Bakker zijn er regelmatig acties en aanbiedingen en kunt u voordelig winkelen. De actievoorwaarden vindt u hieronder.


Voorwaarden (folder-) aanbiedingen en acties algemeen

Voorwaarden 15% kortingsdag(en)
Voorwaarden gratis bezorging op tuinmeubelen vanaf €500

  De Leen Bakker folder en overige (digitale) publicaties zijn een uitgave van Leen Bakker België N.V., Terlindenhofstraat 36, 2170 te Merksem, Antwerpen.

 • Kennelijke druk-, publicatie- en zetfouten zijn voorbehouden in al onze communicatie. Leen Bakker is hiervoor niet aansprakelijk
 • De looptijd van een (folder) actie staat telkens opgegeven op, in, of bij het betreffende (folder) medium
 • Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden
 • Meeneem-, actie- en OP=OP prijzen gelden zolang de voorraad strekt en/of binnen de opgegeven actieperiode
 • Al onze artikelen zijn exclusief service-, lever-, maak- en legkosten, styling en optionele accessoires geprijsd, tenzij anders aangegeven
 • Op sommige acties zijn aanvullende voorwaarden van toepassing als hier naar wordt verwezen
 • De aanvullende voorwaarden of verwijzing naar de aanvullende voorwaarden worden in dat geval ook op deze pagina vermeld

Winkelopening en bijbehorende actie

 • Openingsaanbiedingen, extra wooncadeau en winacties alleen geldig tijdens de openingsdagen; 18,19, 20 april en alleen bij filiaal Frameries, Route Nationale 3, 7080 Frameries
 • Extra wooncadeau alleen bij aankoop van een Leen Bakker product in de winkel en zolang de voorraad strekt. Maximaal 1 cadeau per persoon
 • Er worden in totaal 5 wooncheques t.w.v. 250 verloot. Deze is te besteden aan producten naar keuze binnen 2 maanden bij filiaal Frameries. Maximaal 1 prijs per klant.
 • Winnaars dienen aanwezig te kunnen zijn bij de prijsuitreiking, anders wordt de prijs opnieuw verloot.
 • Leen Bakker personeel is uitgesloten van deelname aan de winactie.


Voorwaarden 15% kortingsdagen

Op zondag 21 april en maandag 22 april 2019 krijg je 15% korting op het gehele assortiment! Sla je slag!


 • De actie loopt 21 en 22 april en is alleen geldig in de webshop van Leen Bakker België.
 • De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of showroom- modellen, bij aankoop van Prijstoppers en Easy, Essentials en Stock collecties en geldt niet op cadeaubonnen/kaarten.
 • De korting geldt alléén op artikelen die op 21 en 22 april bestelbaar zijn op www.leenbakker.be.
 • De korting geldt niet op reeds bestelde artikelen.
 • Afhalen in een filiaal en het laten leveren van een bestelling is alleen mogelijk in België. Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op onze website.
 • De korting is niet van toepassing op bestellingen via Leen Bakker Business to Business.
 • Leveringskosten, maatwerk en confectie zijn uitgesloten en worden niet meegenomen in de berekening van het kortingsbedrag. De actie Gratis Confectie op gordijnen en voiles is wel geldig tijdens deze actie.

Wijzigingen in de voorwaarden of actie zijn voorbehouden door Leen Bakker België.

Voorwaarden gebruik kortingscodes

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel digitale als gedrukte kortingscodes.
 • Kortingscodes die worden uitgegeven door Leen Bakker België zijn in te wisselen op leenbakker.be
 • De aard, duur en vervaldatum van een kortingscode en overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen
 • Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde looptijd geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt
 • Een kortingscode kunt u maar één keer gebruiken; wanneer u de bestelling annuleert of retourneert wordt er geen nieuwe kortingscode uitgegeven
 • Kortingscodes zijn niet geldig op eventuele leverings- en servicekosten
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met speciale acties, aanbiedingen en andere kortingscodes
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen
 • Als een kortingscode wordt gebruikt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, dan komt de restwaarde van de kortingscode te vervallen

Via onze nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte van de laatste acties & aanbiedingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze Klantenservice.


  Voorwaarden bij gratis confectie acties

  Voorwaarden bij actie: "Gratis Confectie" (deze actie en voorwaarden gelden alleen voor verkoop via een Leen Bakker Winkel, online niet mogelijk!)
 • Alleen geldig bij ‘gratis confectie' acties
 • Uitgezonderd vouwgordijnen
 • Uitgezonderd gordijnen met ringen
 • Uitgezonderd alle accessoires
 • Uitgezonderd bewerkingen vermeld onder diversen (zie prijslijst)
 • Uitgezonderd gordijnen die uit de collectie gaan en afgeprijsd zijn (zie productinfokaartje aan het gordijn)

Wedstrijdreglement


 • 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door leen Bakker België N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bredabaan 1209-1213 te 2900 Schoten (hierna “Leen Bakker” genoemd).
 • 2. Leen Bakker behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Leen Bakker kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Leen Bakker.
 • 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Leen Bakker zijn zonder verhaal.
 • 4.De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Leen Bakker, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Leen Bakker, voor te leggen.
 • 5.De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 • 6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Leen Bakker behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 • 7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Leen Bakker enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Leen Bakker om toepassing te maken van artikel 9.
 • 8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 • 9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Leen Bakker zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Leen Bakker uit te sluiten.
 • 10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Leen Bakker de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 • 11. De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Leen Bakker, die u kan consulteren op onze website: https://www.leenbakker.be/nl/veiligheidenprivacy.
 • 12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Leen Bakker van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Leen Bakker overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

  Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Leen Bakker, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

  Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten Leen Bakker voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.

  Leen Bakker behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.
 • 13.Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Leen Bakker de enige organisator.
 • 14.Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Leen Bakker hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 • Alle prijzen zijn incl. BTW