Actievoorwaarden

Bij Leen Bakker zijn er regelmatig acties en aanbiedingen en kunt u voordelig winkelen. De actievoorwaarden vindt u hieronder.

Leen Bakker Verkooppartners

Artikelen van verkooppartners zijn uitgesloten van deelname aan alle aanbiedingen, acties, kortingen, wedstrijden, de outlet en/of kortingscodes zoals gepresenteerd in de Leen Bakker folder, winkels en overige (digitale) publicaties.

Voorwaarden (folder-) aanbiedingen en acties algemeen

De Leen Bakker folder en overige (digitale) publicaties zijn een uitgave van Leen Bakker België N.V., Bredabaan 1209-1213, 2900 te Schoten.

 • Kennelijke druk-, publicatie- en zetfouten zijn voorbehouden in al onze communicatie. Leen Bakker is hiervoor niet aansprakelijk
 • De looptijd van een (folder) actie staat telkens opgegeven op, in, of bij het betreffende (folder) medium
 • Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden
 • Meeneem-, actie- en OP=OP prijzen gelden zolang de voorraad strekt en/of binnen de opgegeven actieperiode
 • Al onze artikelen zijn exclusief service-, lever-, maak- en legkosten, styling en optionele accessoires geprijsd, tenzij anders aangegeven
 • Op sommige acties zijn aanvullende voorwaarden van toepassing als hier naar wordt verwezen
 • De aanvullende voorwaarden of verwijzing naar de aanvullende voorwaarden worden in dat geval ook op deze pagina vermeld

Winkelopening en bijbehorende actie

 • Openingsaanbiedingen, extra wooncadeau en winacties alleen geldig tijdens de openingsdagen; 18,19, 20 april en alleen bij filiaal Frameries, Route Nationale 3, 7080 Frameries
 • Extra wooncadeau alleen bij aankoop van een Leen Bakker product in de winkel en zolang de voorraad strekt. Maximaal 1 cadeau per persoon
 • Er worden in totaal 5 wooncheques t.w.v. 250 verloot. Deze is te besteden aan producten naar keuze binnen 2 maanden bij filiaal Frameries. Maximaal 1 prijs per klant.
 • Winnaars dienen aanwezig te kunnen zijn bij de prijsuitreiking, anders wordt de prijs opnieuw verloot.
 • Leen Bakker personeel is uitgesloten van deelname aan de winactie.

Voorwaarden gebruik kortingscodes

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel digitale als gedrukte kortingscodes.
 • Kortingscodes die worden uitgegeven door Leen Bakker België zijn in te wisselen op leenbakker.be
 • De aard, duur en vervaldatum van een kortingscode en overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen
 • Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde looptijd geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt
 • Een kortingscode kunt u maar één keer gebruiken; wanneer u de bestelling annuleert of retourneert wordt er geen nieuwe kortingscode uitgegeven
 • Kortingscodes zijn niet geldig op eventuele leverings- en servicekosten
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met speciale acties, aanbiedingen en andere kortingscodes
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen
 • Als een kortingscode wordt gebruikt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, dan komt de restwaarde van de kortingscode te vervallen

Via onze nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte van de laatste acties & aanbiedingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Voorwaarden bij gratis confectie acties

Voorwaarden bij actie: "Gratis Confectie"

 • Alleen geldig bij ‘gratis confectie' acties
 • Er geldt een meerprijs voor gordijnen met ringen/waveplooi
 • Uitgezonderd vouwgordijnen
 • Uitgezonderd alle accessoires
 • Uitgezonderd bewerkingen vermeld onder diversen (zie prijslijst)
 • Uitgezonderd gordijnen die uit de collectie gaan en afgeprijsd zijn (zie productinfokaartje aan het gordijn)

Prijslijst >

Wedstrijdreglement - Leen Bakker Rad van For(tuin)

ARTIKEL 1 : WEDSTRIJDREGLEMENT
Dit reglement beschrijft de officiële regels (hierna: “Wedstrijdreglement”) van de wedstrijd ‘Leen Bakker Rad van For(tuin) (hierna Wedstrijd) Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.

ARTIKEL 2 : YOURZINE
De wedstrijd is georganiseerd door:
Yourzine bv, Willemsplein 2, 5211 AK, ’s-Hertogenbosch (Nederland)
De Wedstrijd vindt plaats van 01-04-2020 tot en met 30-06-2020 in Nederland en België.

Voor informatie of vragen in verband met de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen via winactietuin2020@yourzine.nl.


ARTIKEL 3 : DEELNEMERS
De deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een e-mailadres beschikt en een officiële verblijfplaats in Nederland en België heeft gedurende de duur van de Wedstrijd.
Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.
Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

 • minderjarigen;
 • bedienden van Yourzine, Leen Bakker, haar distributeurs of filialen;
 • werknemers en andere leden van het personeel van elke met Yourzine gelieerde onderneming, (in)direct betrokken bij de creatie, ontwikkeling, organisatie, administratie en/of promotie van de wedstrijd;
 • De identiteit van elke deelnemer van de Wedstrijd zal worden vastgesteld via het e-mailadres dat gebruikt werd om aan de Wedstrijd deel te nemen. De bekwaamheid om deel te nemen aan de Wedstrijd zal tevens bepaald worden aan de hand van het opgegeven e-mailadres. Onvolledige of onjuiste e-mailadressen zullen niet in aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van de deelname. Het opgeven van een onvolledig naam- en/of voornaam zal tevens tot nietigheid van deelname leiden.ARTIKEL 4 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.
Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de GDPR wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Yourzine bv, Willemsplein 2, 5211 AK, ’s-Hertogenbosch (Nederland).
De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Wedstrijd zijn de naam- en voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum van de Deelnemer.
Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database van Leen Bakker die exclusief door Yourzine wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Yourzine worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Wedstrijd. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen en Yourzine in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Wedstrijd na te komen, en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengen, om hun identiteit te publiceren op haar Website (hierna verder bepaald) en om deelnemers op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen van Leen Bakker, indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven.
Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Wedstrijd en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd.
Yourzine garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Yourzine .
Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Wedstrijd. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan winactietuin2020@yourzine.nl of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd.
Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via winactietuin2020@yourzine.nl ;

ARTIKEL 5 : DE WEDSTRIJD
5.1. Mechanisme
Via www.leenbakker.be/nl/win worden Deelnemers geredirect naar https://cloud.e.leenbakker.nl/tuin2020-benl en kunnen Deelnemers zich met hun e-mailadres zich aanmelden om deel te nemen en kans te maken op de hoofdprijzen. Na akkoord te gaan met de voorwaarden, ontvangen de deelnemers een e-mail met een link om hun deelname te bevestigen. De link gaat terug naar de website https://cloud.e.leenbakker.nl/tuin2020-benl waar de klant zich nader dient te registreren (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum). Deelnemers die de wedstrijdvraag goed beantwoorden kunnen aan het prijzenrad draaien om hun prijs te achterhalen.

5.2. Aanduiding van de winnaars
Om te winnen moet de deelnemer:
Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 5.1 voldoen; Alle deelnemers die de wedstrijdvraag juist beantwoorden mogen aan het rad draaien en maken bij hun eerste deelname aan de winactie kans op één van de 870 hoofdprijzen. Leen Bakker deelt 870 prijzen uit waarvan 660 in Nederland, en 210 in België. Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal filialen per land. Deelnemer wint altijd 5 euro korting bij besteding vanaf 50 euro
Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend en Yourzine zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.
De aanduiding van de winnaars is definitief en Yourzine voert dienaangaande geen correspondentie en geen discussie.

ARTIKEL 6 : DE PRIJZEN
Leen Bakker deelt 870 prijzen uit waarvan 660 in Nederland, en 210 in België. Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal filialen per land. De verdeling is als volgt:

NL:

 • 380x cadeaubon 5 euro
 • 190x cadeaubon 10 euro
 • 60x cadeaubon 40 euro
 • 15x cadeaubon 50 euro
 • 7x cadeaubon 150 euro
 • 8x cadeaubon 500 euro
 • 5.- korting bij een minimale besteding van 50.- op de webshop van Leen Bakker. Dit is geldig t/m 01-10-2020.

BE-NL:

 • 80x cadeaubon 5 euro
 • 40x cadeaubon 10 euro
 • 13x cadeaubon 40 euro
 • 3x cadeaubon 50 euro
 • 2x cadeaubon 150 euro
 • 1x cadeaubon 500 euro
 • 5.- korting bij een minimale besteding van 50.- op de webshop van Leen Bakker. Dit is geldig t/m 01-10-2020.

BE-FR:

 • 40x cadeaubon 5 euro
 • 20x cadeaubon 10 euro
 • 7x cadeaubon 40 euro
 • 2x cadeaubon 50 euro
 • 1x cadeaubon 150 euro
 • 1x cadeaubon 500 euro
 • 5.- korting bij een minimale besteding van 50.- op de webshop van Leen Bakker. Dit is geldig t/m 01-10-2020.


Alle uitgedeelde cadeaubonnen zijn geldig tot en met 31-12-2020. Men wint altijd de prijs van €5.- korting bij een minimale besteding van €50.- op de webshop van Leen Bakker. Deze kortingscode is geldig tot en met 01-10-2020.
De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en zal in geen geval kunnen ingeruild worden voor geld of andere prijzen.
Yourzine is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar indien van toepassing in zijn land.
Hoofdprijzen kunnen geclaimd worden tot 31-12-2020. . Deelnemers krijgen een mail met instructies na deelname. Niet ingeleverde cadeaubonnen zijn na 31-12-2020 niet meer geldig en kunnen niet meer worden ingeleverd.
Yourzine is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

ARTIKEL 7 : UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJD
7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Wedstrijdreglement; Yourzine heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Wedstrijd op grond van de volgende redenen:

 • elke omstandigheid buiten haar controle;
 • het opzettelijk verstoren van het Wedstrijdmechanisme of Wedstrijdverloop;
 • het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Wedstrijdreglement;
 • elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
 • in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Wedstrijdreglement;
 • het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;
 • enige andere reden die Yourzine niet in overeenstemming acht met de geest van de Wedstrijd.
 • Poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.
 • Yourzine behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het Wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

7.2. Yourzine behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Wedstrijd of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Yourzine de organisatie van de wedstrijd, de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.
In het geval dat de Wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door Yourzine , worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat Yourzine de Wedstrijdregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe wedstrijdregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de wedstrijd.
Wanneer de schorsing of annulering van de Wedstrijd of de Prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door Yourzine ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.
In geval van opschorting of annulering kan Yourzine niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. Yourzine is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Yourzine is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Wedstrijd of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, met inbegrip van de schade veroorzaakt door:

 • de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer;
 • de inhoud en/of persoonlijke gegevens gedeeld door de deelnemer;
 • problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, de hardware en/of de software, problemen met ISP's, problemen veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, ‘hacking’, gerechtelijke bevelen of dwingende wetgeving;
 • niet-ontvangst van het inschrijfformulier door Yourzine in geval van overmacht, tussenkomst te kwader trouw van een derde partij, problemen met de verbinding, of eventuele problemen die zich voordoen en die buiten de invloedssfeer van Yourzine ;
 • wettelijke beperkingen op de deelname aan de wedstrijd, die de deelname kunnen beperken of verbieden;
 • wettelijke beperkingen met betrekking tot de toekenning van prijzen;
 • wijzigingen in het Wedstrijdreglement of annulering van de Wedstrijd;
 • deelname door een minderjarige.

8.2. Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch Yourzine , noch haar personeel, noch de derden waarop Yourzine zich beroept voor de organisatie en publiciteit van de Wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zouden zijn van de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaar(s) en/of de toewijzing en het gebruik van de prijzen. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

8.3. Yourzine is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de levering niet aanvaardt voor welke reden dan ook, noch in het geval de winnaar Yourzine niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele wijziging van adres. Yourzine is evenmin aansprakelijk voor de prijzen die niet aankomen ten gevolge van enige andere omstandigheden buiten haar controle.

8.4. In het geval van een fout, hetzij een productiefout, hetzij enige andere fout, waardoor de wedstrijd in enige mate wordt beïnvloed, behoudt Yourzine zich het recht voor om de wedstrijd te beheren alsof de fout zich niet had voorgedaan. Wanneer Yourzine het wenselijk en/of haalbaar acht, kan Yourzine beslissen om deze fout aan de deelnemers te melden en te corrigeren.

8.5. In geen geval zal Yourzine aansprakelijk zijn jegens de deelnemer voor indirecte, incidentele of enige andere schade (inclusief verlies van gebruik of gegevens of winstderving) die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, ongeacht of dergelijke schade voortkomt uit een vordering op basis van een contract, enige vorm van garantie of risicoaansprakelijkheid, en ongeacht of Yourzine op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

ARTIKEL 9 : AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDSREGLEMENT
Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het Wedstrijdreglement en met de interpretatie van het Wedstrijdreglement overeenkomstig het toepasselijke recht.

ARTIKEL 10 : GESCHILLENREGELING
10.1 Elke klacht of geschil omtrent het huidige Wedstrijdreglement wordt gericht aan Yourzine , Willemsplein 2, 5211 AK, ’s-Hertogenbosch (Nederland)

10.2 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement, verbinden de deelnemer en Yourzine zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

10.3 Alle beslissingen van Yourzine zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Wedstrijd. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

10.4 In het geval één of meer bepalingen van huidig Wedstrijdreglement ongeldig of nietig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van het Wedstrijdreglement onverkort van toepassing.

10.5 De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en Yourzine worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Nederlands recht gelden).

10.6 Indien een bepaling van het Wedstrijdreglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het Wedstrijdreglement.

10.7 Behoudens bindende regelgeving inzake consumentenbescherming, zijn de hoven en rechtbanken van de zetel van Yourzine exclusief bevoegd in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, naleving en de interpretatie van het Wedstrijdreglement, de Wedstrijd en enig ander aspect betreffende de verhouding tussen de deelnemers en Yourzine .

© Yourzine BV