Leen Bakker logo
  • Mijn op maat overzicht
  • Klantendienst
  • Bekijk folders
  • Vacatures
  • Advies & inspiratie
winkels
winkelwagen

Voorwaarden voor het laten opmeten of ophangen van je gordijnen en raamdecoratie

Wil je graag op maat gemaakte gordijnen of raamdecoratie bestellen en zeker weten dat je de juiste maten hebt? Onze deskundige adviseurs komen graag bij jou thuis om je eerst te adviseren, je ramen zorgvuldig in te meten, en later om de gordijnen of raamdecoratie op te hangen.

Aanvullende voorwaarden voor onze inmeet- en ophangservice

Op al onze diensten aan consumenten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor onze inmeet- en montagedienst gelden in aanvulling daarop onderstaande aanvullende dienstenvoorwaarden. Mocht er onverhoopt een conflict bestaan tussen onze algemene leveringsvoorwaarden en deze voorwaarden, dan hebben de voorwaarden hieronder voorrang.

1. Algemeen

1.1 De scope van onze inmeet- en montagedienst staat in dit document beschreven. Onze inmeetdienst houdt in essentie in dat wij op jouw verzoek bij jou thuis langskomen om de ramen zorgvuldig op te meten zodat jij zeker weet dat je de juiste afmetingen aan ons kan doorgeven bij het bestellen van gordijnen en raamdecoratie. Onze montagedienst houdt in dat wij op jouw verzoek bij jou thuis langskomen om de gordijnen en raamdecoratie die je bij ons besteld hebt netjes te monteren.

1.2 De inmeet- en montagedienst wordt uitgevoerd door ons, Leen Bakker Nederland B.V. Bij de uitvoering van de inmeet- en montagedienst mogen wij derden inschakelen.

1.3 De inmeet- en montagedienst wordt uitsluitend uitgevoerd op jouw eigen thuisadres, en is enkel beschikbaar voor consumenten.

1.4 Bij het plaatsen van een order voor onze inmeet- of montagedienst geven we je een voorstel voor een datum van uitvoering van de dienst. We behouden ons het recht voor om vanwege onvoorziene omstandigheden, overmacht, uitval, ziekte of stakingen van personeel en hulppersonen, de geplande datum te wijzigen in goed overleg.

1.5 Wij behouden ons het recht voor om te weigeren onze diensten aan jou te leveren of deze op te schorten indien je een of meerdere van jouw hierin beschreven verplichtingen niet nakomt.

2. Inmeetservice

2.1 Je staat ervoor in dat je zelf thuis bent op het afgesproken tijdstip en dat je de benodigde voorbereidingen voor het inmeten van je gordijnen of raamdecoratie hebt getroffen.

2.2 Je staat ervoor in dat op de overeengekomen dag van uitvoering van de dienst: (a) de ruimte rondom het raam vrij is (minimaal 1 meter rondom); (b) eventuele obstakels zijn verwijderd zodat onze stoffeerder voldoende werkruimte heeft om de dienst uit te voeren; en (c) de ruimtes waarin gemeten moet worden gebruiksklaar zijn. Dat betekent onder meer dat de afwerkvloer al gelegd moet zijn en dat het stucwerk rondom het raam is voltooid.

2.3 Je draagt zelf het risico voor schade door onjuistheden vanwege het opvolgen van jouw instructies, en voor schade die ontstaat door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door jou ter beschikking zijn gesteld. Mochten er bijzondere hulpmiddelen nodig zijn voor onze dienst, dan zijn wij gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

2.4 We bezorgen in heel Nederland, muv de Waddeneilanden.

2.5 Uitgesloten van deze dienst zijn metingen bij woonboten, chalets, stacaravans, schuren en garages.

2.6 Je kunt je ramen laten inmeten tot een maximale hoogte van 3,50 meter.

3. Montageservice

3.1 Je staat ervoor in dat je zelf thuis bent op het afgesproken tijdstip en dat je de benodigde voorbereidingen voor het monteren van je gordijnen of raamdecoratie hebt getroffen.

3.2 Je staat ervoor in dat op de overeengekomen dag van uitvoering van de dienst: (a) de ruimte rondom het raam vrij is (minimaal 1 meter rondom); (b) eventuele obstakels zijn verwijderd zodat onze stoffeerder voldoende werkruimte heeft om de dienst uit te voeren; (c) de ruimtes waarin gemeten moet worden gebruiksklaar zijn. Dat betekent onder meer dat de afwerkvloer al gelegd moet zijn en dat het stucwerk rondom het raam is voltooid, uitgehard en gedroogd; (d) oude raamdecoratie (en bevestigingsmaterialen als je hebt gekozen voor nieuwe bevestigingsmaterialen) zijn verwijderd; en (e) de ruimte rondom het raam schoon is zodat onze stoffeerder de nieuwe raamdecoratie schoon kan plaatsen. Denk hierbij ook aan een schoon oppervlak om de raambekleding neer te leggen terwijl de bevestigingsmaterialen bevestigd worden.

3.3 Je draagt zelf het risico voor schade door onjuistheden vanwege het opvolgen van jouw instructies, en voor schade die ontstaat door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door jou ter beschikking zijn gesteld. Mochten er bijzondere hulpmiddelen nodig zijn voor onze dienst, dan zijn wij gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

3.4 We bezorgen in heel Nederland, muv de Waddeneilanden.

3.5 Uitgesloten van deze dienst zijn metingen bij woonboten, chalets, stacaravans, schuren en garages.

3.6 Je kunt gordijnen en raamdecoratie op een maximale hoogte van 3,50 meter laten monteren.

3.7 We plaatsen een rail in bijna alle mogelijke graden met een maximum van 3 bochten. Dit betekent dat standaard erkers geplaats kunnen worden. Let op: het plaatsen van een rails in een ‘ronde erker’ wordt niet uitgevoerd. Het maximum aantal rails in één erker is 2 stuks (i.e. maximaal 6 bochten) .

3.8 Roedes worden enkel gemonteerd aan de wand met wandsteunen, en aan het plafond met plafond steunen. Bij een roede groter dan 4 meter dienen er meerdere steunen geplaatst te worden, hierdoor kan het gordijn niet uit één stel bestaan. Deze moeten worden opgesplitst in minimaal 3 delen.

3.9 Het is mogelijk om gordijnen en raamdecoratie op tegels te monteren indien deze, naar onze mening, voldoende stevig zijn.

3.10 Het is niet mogelijk om gordijnen en raamdecoratie op een ijzeren balk te monteren.

3.11 Het is niet mogelijk om gordijnen en raamdecoratie te bevestigen op kunststof en/of aluminium (afdeklat, kozijn of schroten) vanwege het risico op onherstelbare schade. Bevestiging op een dergelijk kozijn kan alleen plaatsvinden middels klemsteunen.

3.12 Het is niet mogelijk om gordijnen en raamdecoratie te monteren op een schuin plafond of tegen een systeemplafond (i.e. een aluminiumregelwerk waarin losse platen liggen).

4. Aard van de diensten en het wijzigen van jouw order

4.1 Je bent niet verplicht onze inmeet- of ophangservice af te nemen bij het bestellen van gordijnen en raamdecoratie bij Leen Bakker. Dit is een optionele dienst die je tegen betaling van ons kan afnemen. Voor bepaalde handelingen, zoals het buigen van gordijnrails, het plaatsen van een embrasse, en het ophangen van gordijnen die langer zijn dan 290 cm, kunnen wij een toeslag in rekening brengen.

4.2 Je kan tot 24 uur na het plaatsen van jouw order voor onze inmeet- of montagedienst jouw order geheel kosteloos annuleren, of de inhoud van jouw order wijzigen. Na deze 24 uur is het in principe niet meer mogelijk om jouw order te wijzigen met uitzondering van de volgende uitzonderingen.

4.3 Je kan tot 3 werkdagen voor de geplande datum van uitvoering van de inmeet- of montagedienst de datum kosteloos wijzigen. Na verloop van die 3 werkdagen kan je de geplande datum van jouw order alsnog wijzigen (of annuleren) tot aan de dag van uitvoering tegen een aanvullende vergoeding van EUR 30,-.

5. Herroepingsrecht

5.1 Je hebt te allen tijde het recht om binnen 14 dagen na het plaatsen van jouw order voor onze inmeet- of montagedienst jouw order kosteloos te annuleren. Je maakt dan gebruik van jouw wettelijke herroepingsrecht. Om onnodige kosten voor ons en onze partners te voorkomen, is het in principe niet mogelijk om een afspraak te maken voor onze inmeet- of montagedienst binnen 14 dagen vanaf het plaatsen van jouw order. Je kan wel een datum binnen die 14 dagen-termijn kiezen als je ons uitdrukkelijk toestemming geeft om binnen die bedenktermijn te starten met de levering van onze diensten en verklaart af te zien van je herroepingsrecht voor zover de desbetreffende dienst volledig is uitgevoerd binnen deze termijn.

6. Toepasselijk recht & geschillenbeslechting

6.1 Op deze voorwaarden voor de inmeet- en montagedienst en alle geschillen die daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen zullen worden beslecht in overeenstemming met artikel 17 van de algemene leveringsvoorwaarden.

Tips & inspiratie

Duo-rolgordijnen woonkamer

Gordijnen en raamdecoratie

voor elke kamer

Fenstr raamdecoratie

Fenstr raamdecoratie

voor elk raam, speciaal gemaakt voor jou

Gordijnen op maat

Gordijnen advies

voor het kopen van gordijnen

Sfeerbeeld Rolgordijnen Wit

Rolgordijnen advies

Waar op letten bij het kopen van rolgordijnen

Zwarte jaloezieën badkamer - BE-FR

Jaloezieën advies

Kies de jaloezieën passend bij jouw wens en interieur

Vouwgordijnen

Vouwgordijnen advies

voor het kopen van vouwgordijnen

Plisségordijnen op maat

Plisségordijnen advies

voor het kopen van plisségordijnen

Lamellen op maat

Lamellen advies

voor passende lamellen thuis

Kindveiligheid raamdecoratie child safety

Kindveiligheid

Bij het ophangen van raamdecoratie

Gordijnen en raamdecoratie op maat

Hulp nodig bij het kiezen of opmeten?

Advies aan huis
Advies aan huis